Bugün : 10 Şubat 2016       

Kullanıcı : Şifre : Güvenlik :648890 Hatırla :

  Cizre Kültür Ve Haber Sitesi Cizre Haberleri Forum || Ilginç Konular
   Tum Yonleriyle Ape Musa/Musa Anter

Esvet
[Site Sahibi]Mesaj sayısı : 6348
Giriş sayısı : 6640
Konu puanı : 1  Toplam P : 436
Konuya Puan ver
Üye bilgileri
azadiyawelat13,

Resimler Sadece üyeler içindir! and';" onclick="if(this.alt) window.open('http://www.ozgurpolitika.org/2002/09/22/MUSA%20ANTER.jpg');" src="http://www.ozgurpolitika.org/2002/09/22/MUSA%20ANTER.jpg" onload="if(largerThan(this.width,700)) {this.width=700;this.alt='Click here to see a large version';}" border=0>


Musa Anter( 1918)- (20.09.1992)

1918 y?l?nda Nusaybin'in Zivin koyunde do?du. ?lkokulu Mardin, orta ve liseyi
Adana'da okudu. O?encilik y?llar?n?n yaz aylar?nda Suriye'ye giderek Turkiye'den kaçan Kurtçulerle tan??t?. Bunlar Kamuran Bedirhan, Osman Sabri, Haco ve Emini Ahmet'di.Be? arkada??yla Kurdistan'? Kurtarma Cemiyeti'ni kurar.?lk gozalt? o?rencilik y?llar?nda Dersim isyan? s?ras?nda olur. Mustafa Kemal'in annesi Zubeyde Han?m'a sovdu?u için 45 gun gozalt?nda kal?r.Anter A?a'n?n o?lu oldu?u için Mustafa Kemal taraf?ndan affedilir.1941 y?l?nda ?stanbul?a gider. ?stanbul Hukuk Fakultesi'ni bitirir ama avukatl?k ve savc?l?k yapmaz.1959'da 49'lar ve 1970'lerde Devrimci Do?u Kultur Ocaklar? ve 12 Eylul doneminde de Kurtçuluk propagandas? yapmaktan tutuklan?r. ?lk defa 1934'te tutuklanan Anter, toplam 10 y?l hapis yatar.Evli ve uç çocuk babas?d?r.1971'de kapat?lan T?P'in yoneticileri aras?nda yer alan Anter; PKK çizgisindeki Ozgur Gundem ve Yeni Ulke gazetelerinde ko?e yazarl??? yaparken, Diyarbak?r'da silahl? bir sald?r? sonucu 20 Eylul 1992 tarihinde olduruldu.Eserleri:Hat?ralar?m I-II, K?m?l, Vakainame, Brinare? (Kara Yara)


ESERLER?

Hat?ralar?m
Musa Anter
Avesta Yay?nlar? / Musa Anter Butun Eserleri Dizisi

"Turkiye'nin 55 y?ll?k girdisinin, ç?kt?s?n?n yeminli, canl? bir ?ahidiyim. 'Hem yaln?z ?ahidi mi?' De?il!.. ?an???y?m, mahkumuyum ve davac?s?y?m."


Hat?ralar?m
Cilt: 2
Musa Anter
Yon Yay?nc?l?k / Roportaj-Belge-An?-Biyografi Dizisi

Denilebilir ki Musa sen kim, bu an?lar?nda geçen zatlar kim! Amma bence bu soru yerinde de?ildir. Çok kere fakir bir adam bir define bulur veya loto-toto'dan para kazan?r ve aniden zengin olur. ??te ben de Z?v?ng'?n ma?aralar?ndan aleme ç?k?nca o fakir gibi tesadufen ve de ?ans mahsulu de?erli ?ahsiyetlerle tan??t?m. ??te bu an?lar?m, buldu?um bu definelerin mahsuludur.
-Musa Anter-

Resimler Sadece üyeler içindir! and';" onclick="if(this.alt) window.open('http://www.geocities.com/mehname2004/57/anter.jpg');" src="http://www.geocities.com/mehname2004/57/anter.jpg" onload="if(largerThan(this.width,700)) {this.width=700;this.alt='Click here to see a large version';}" border=0>


Resimler Sadece üyeler içindir! and';" onclick="if(this.alt) window.open('http://www.xoybun.com/gallery/albums/Siyasetmedar/Musa_Anter_19.jpg');" src="http://www.xoybun.com/gallery/albums/Siyasetmedar/Musa_Anter_19.jpg" onload="if(largerThan(this.width,700)) {this.width=700;this.alt='Click here to see a large version';}" border=0>


Resimler Sadece üyeler içindir! and';" onclick="if(this.alt) window.open('http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ku/thumb/3/31/Musa_anter.JPG/180px-Musa_anter.JPG');" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ku/thumb/3/31/Musa_anter.JPG/180px-Musa_anter.JPG" onload="if(largerThan(this.width,700)) {this.width=700;this.alt='Click here to see a large version';}" border=0>


Resimler Sadece üyeler içindir! and';" onclick="if(this.alt) window.open('http://www.koerdistan.nl/fotos-site/Musa_Anter.jpg');" src="http://www.koerdistan.nl/fotos-site/Musa_Anter.jpg" onload="if(largerThan(this.width,700)) {this.width=700;this.alt='Click here to see a large version';}" border=0>

Bo Bîranîna Ape Musa AnterTurkiye'nin 55 y?ll?k girdisinin, ç?kt?s?n?n yeminli, canl? bir ?ahidiyim. Hem yaln?z ?ahidi mi ? de?il!.. San???y?m, mahkumuyum ve davac?s?y?m."
Gotinek ji Apê Musa

Resimler Sadece üyeler içindir! and';" onclick="if(this.alt) window.open('http://www.kurdenkirsehire.com/Nuce-Haber/anter-kirsehir.jpg');" src="http://www.kurdenkirsehire.com/Nuce-Haber/anter-kirsehir.jpg" onload="if(largerThan(this.width,700)) {this.width=700;this.alt='Click here to see a large version';}" border=0>


Ape Musa; Sala 1918 an li Navça Nisebînê li Gundê Zivingê hatê dine. Hîn ku nehatîye Dine bave xwe mirê. Mekteva yekemîne li Mêrdînê, Orte û Lîse jî, li Edenê xwand.
Dema kû xwendewan bû, Havînê diçû Kurdistan a biçûk (Suriye). Li wir bi Kûrdên ji zilma Tirkî rivîyan re têkîli çêkir. ONG>
Ew Intellektuelên Kurd bûn. Wek Kamuran Bedîrxan, Osman Sebrî, Xaço û Eminê Ehmed bûn. Bi Pênc hevalên xwe ve Cemîyet a Rizgarkirin a Kurdistan avakir.
Dema Qirkirin a Dêrsîmîyan de, ji jandarjmayên Tirk vehat girtin. Jibo ji Dîya M.Kemal re ?orkirinê 45 Royan di Qaraqolê de ma.


Ji Lîse ?ûnva Sala 1941 çu Bajarê Samule. Li wir ? ?stanbul Hukuk Fakultesî ? tevakir.
Lê, Ebuqatî nekir. Li 1959 an, sedema ?Dadgeh a 49 an, 1970 an sedema, DDKD (Devrimci Do?u Kultur Ocaklar?) û li 1980 an de sedema ?Kurdîyatî? dîsa ket dest Polîsan û Dadgehan.


Apê Musa, bi temamî, 10 salan di Girtigehê da ma. Apê Musa, di Rojnameya ?Yenî Ulke? û di ?Ozgur Gundem? ê de nivîsî. Sala 1992 20 Îlonê de, Li Dîyarbekîrê bi Zirîc a (kur?un) Tirkan hat kû?tin.


Apê Musa, Sala 1944 an bi keça Ebdirehîm Zapsu re zevicî. Se kurike xwe bûn. Nave wan; Anter, Dicle û Rew?en in.
Pirtukên Apê Musa,
Kimil
Birîna Re? (1959)
Ferhenga Kurdî (1967)
Hat?ralar?m I-II (1991-92)
Çinara Min


Resimler Sadece üyeler içindir! and';" onclick="if(this.alt) window.open('http://www.kurdenkirsehire.com/Nuce-Haber/Musa_Anter_kirsehir2.jpg');" src="http://www.kurdenkirsehire.com/Nuce-Haber/Musa_Anter_kirsehir2.jpg" onload="if(largerThan(this.width,700)) {this.width=700;this.alt='Click here to see a large version';}" border=0>
ESVET : 01.03.2007 16:17:26 Tarihinde bu mesaj? duzenledi..

--------------------
Mem U Zinin Yüce Aşkı Şahidim Olsunki Dökülen Her Gözyaşımda Seni Biraz Daha Seveceğim Ve Dicle Sebebim Olsunki Sen Umudumun Bitmeyen Türküsu Olarak Kalacaksin...

 

 

 

01.03.2007 16:16:20
                               Oy : 0-Puan : 0

Esvet
[Site Sahibi]Mesaj sayısı : 6348
Giriş sayısı : 6640
Toplam P : 436
Üye bilgileri

Ape Musa
Deniz Engin

Bir ezgi çal?n?r kula??m?za bazen. Anadolu ezgisidir. Çalg?lar?yla, ritimleriyle Anadolu halklar?n?n o guzel duygular?n? verir bize. Sesinde içtenlik ve s?cakl?k olan bir ihtiyar, hikâye anlat?r gençlere, o ezginin içinden...

Apê Musa?d?r konu?an. Kurt halk?n?n ozgurluk mucadelesinde bir tu?la olan, harç olan Musa Anter?dir. Bir gun kontrgerilla taraf?ndan Diyarbak?r?da katledilen Musa Anter...

78 y?ll?k bir omre Kurt halk?n?n ac?s?n?, sevincini, ozlemlerini s??d?rmaya çal??m??t?r.

1920 do?umlu olan Apê Musa bak?n kendi do?um yerini nas?l anlat?yor:
?Recaizade Ercument Ekrem Talu, ya?ant?s?n? anlat?rken do?um yeri ve baba oca??n? ?oyle tan?t?r: ?Marmara Bolgesi Turkiye?nin en uygar bolgesidir; ?stanbul Marmara?n?n en guzel ?ehridir, Bo?aziçi, ?stanbul?un en latif semtidir; Sar?yer, ?stanbul?un en ?irin kazas?d?r. Yeni mahalle Sar?yer?in en ustun mahallesidir ve Recaizadelerin ko?ku Yenimahalle?nin en harika ko?kudur. ??te ben burada do?dum.? Tabi O Recaizade Ekrem?in o?lu idi.

?imdi bana bakal?m. Mardin Turkiye?nin en geri ilidir. Nusaybin, Mardin?in en dertli ilçesidir, Stilîlê (Akarsu) Nusaybin?in en fakir nahiyesidir, Zivinge (Eski Ma?ra) Stilîlê?nin en geri kalm?? koyudur ve i?te ben bu koyun nufus kutu?une gore 2 numaral? ma?aras?nda do?mu?um.? (1)

Apê Musa, do?umunu Anadolu gerçe?ine vurgu yaparak boyle anlat?r. ?lkokulu Mardin?de, orta ve liseyi ise Adana?da okur. Yuksek o?renimini ise ?stanbul?da Hukuk Fakultesi?nde yapar.

Bu donemde siyasi kimli?ini de kazanmaya ba?lar Musa Anter. Ve kendisinin mucadeledeki ?srar?n? ?oyle anlat?r tan?d?klar?na;

?Avrupal? filozof, akl?mda kald???na gore Hobs; ?Politik fikirler keçe gibidir, vuruldukça s?kla??r, k?ymetlenir? der. Bana da haks?zl?k ve i?kence yap?ld?kça, fikirlerime daha da ba?lanm???md?r.? (2)

Birçok o?renci yurdu kurar Apê Musa. Once Dicle Talebe Yurdu?nu, ard?ndan F?rat Talebe Yurdu?nu ve Toros K?z Yurdu?nu... Amac? ticaret yapmak, zengin olmak de?ildir. Kurdu?u yurtlar, Guneydo?u?dan ?stanbul?a okumaya gelen yoksul talebeler içindir. As?l olarak amaç, yeni bir gençlik yeti?tirmektir. Bugun o yurtlardan yeti?en birçok tan?nm?? ki?i vard?r. Prof. Muzaffer Akk?l?ç, Turhan Selçuk ve ?lhan Selçuk bunlardan baz?lar?d?r.

?LK ORGUT

Dicle Talebe Yurdu?nu kurduktan sonra Anter, arkada?lar?ndan Mustafa Remzi Bucak, Yusuf Azizo?lu, Ziya ?erefhano?lu ve Faik Bucak ile birlikte illegal orgut kurarlar. Orgutun ad?n? ?Kurtleri Kurtarma Cemiyeti?koyarlar. Orgutun amac?n? ?Memleketten gelen arkada?lar?m?za yard?mc? olmak ve burada benliklerini kendilerine ifade etmektir? diye aç?klar Musa Anter.

Be? arkada?, davalar?na sad?k kalacaklar?na dair yemin ederler.

?Olunceye kadar vatan sevgisi and?m?za sad?k kalaca??m?za, hiçbir ?artta vatanda?lar?m?z?n aleyhine i?birlikçi ve ca? (hain) olmayaca??ma yemin ederim.? (3)

Ve be? ki?i olunceye kadar yeminlerine sad?k kal?rlar.

Çok yonludur bizim Apê Musa. On parma??nda on marifet vard?r deyim yerindeyse. Siyasi du?uncelerini, ya?anan gerçekleri anlatmak, duyurmak için yay?nc?l??a ba?lar. Hem sahipli?ini, hem de yazarl???n? yapt??? birçok gazete ç?kar?r. Dicle Kayna??, ?ark Postas?, ?leri Yurt, Deng, Bar?? Dunyas? bunlardan baz?lar?d?r. Yine bir donem Cumhuriyet gazetesinin Guneydo?u muhabirli?ini de yurutur.

Yaz?lar?nda politik goru?leri ile mizah?n? birlikte yo?urarak guzel ?eyler ureten ender insanlardand?r. Yazd??? birçok yaz?dan dolay? yarg?lanm??t?r. Ç?kard??? yay?nlarla ve yaz?larla, Kurt edebiyat?na ve diline ayr? bir katk? sunmu?tur.

1938?de Diyarbak?r?da, ?leri Yurt gazetesinde dilenci bir k?z ile aras?nda geçen sohbeti Kurtçe yazar. Bu yaz?, o donem bir bomba etkisi yarat?r. Savc?l?k hemen Anter hakk?nda, yazd??? bu yaz?dan dolay? dava açar.

Kovu?turma, soru?turma ve mahpusluk yabanc? de?ildir Apê Musa?ya. 1959?da iktidarda DP vard?r. Diyarbak?r?da ?leri Yurt gazetesine yonelik bask?lar artm??t?r. O donem, DP?nin her yerde genel bir bask?s? vard?r. Bu bask?lardan dolay? DP, ulkenin dort bir yan?nda protesto edilir.

Donemin cumhurba?kan? Celal Bayar, bizzat Diyarbak?r Valili?i?ne telefon ederek, Anter?in kafas?n?n ezilmesini tavsiye eder. Bunun uzerine yap?lan operasyonlarda aralar?nda Musa Anter?in de bulundu?u 50 ki?i, 17 Aral?k 1959?da tutuklan?r. Bu olay, ozunde Kurt ayd?nlar hareketi olan ?49?lar? diye dosyalara geçer. 49?lar denilmesinin sebebi ise, aralar?ndan birinin hucrede olmesi uzerine 49 ki?i kalmalar?d?r. O donem Kurt kulturunu, kimli?ini, Kurt ayd?nlar? temsil ediyordu ve Musa Anter de bunlardan biriydi.

Birçok kez mahpuslu?u ya?ayan Musa Anter, THKP-C onderlerinden Huseyin Cevahir?in de hapishane arkada??d?r.

Ony?llar? mahkemelerde geçmi?tir Apê Musa?n?n. Bunun sonucunda 11 y?ll?k hapishane ya?am? da vard?r. Sanki ikinci evidir hapishaneler. Oyle ilginç ve mizahi savunmalar? vard?r ki, hakimler kendi davalar? olmad??? halde onun savunmalar?n? ilgiyle izlerler.

?Say?n mahkeme, ?sa?dan bugune kadar Kurtler ne yapm??larsa, savc? hepsini Musa?ya yuklemi?. Hele o ondan vazgeçsin, sonras? kolay.

(...) Say?n hakim 30 y?ld?r ben bu davalardan yarg?lan?r?m. Savc?lar hep idam?m?z? isterler, biz de suçsuz oldu?umuzu soyleriz. Sizin gibi namuslu insanlar araya girer, biz de beraat ederiz. Ony?llard?r kar??l?kl? olarak konu?uyoruz. Siz de bir kanaate vard?n?z. Benim soyleyeceklerim bu kadar? (4)
Gordu?u i?kencelerden ve hapishanelerdeki zor ko?ullardan, birçok hastal??a da yakalan?r.

?Du?undum ve karar verdim. Ulan Musa Turkiye?nin duzeltilmesi, Turk-Kurt karde?li?i sana m? kalm??, b?rak ne halleri varsa gorsunler? (5) diyerek koyune donmeye karar verir.

1987 y?l?na kadar bir sure elini yazmaktan da çeker. Ama halk?na yap?lanlara dayanamayarak kaleme yeniden sar?l?r.

?Koyume dondum. Pastoral hayat?m? surdurdum fakat etraf?mda o kadar tahammul edilmez devlet teroru ve zulmu oluyordu ki, delirmedi?ime ?ukrediyorum. Yeri gelmi?ken Kurt tarihindeki ?u oykuyu anlatmak istiyorum.

Rustemin babas? Zal, ya?lan?r. Henuz 14?15 ya??nda olan Rustem?e tum kahramanl?k odevlerini devreder. Osmanl? tarihinde Sultan Murat ve Sultan Fatih misali du?manlar bundan yararlanarak, gelir Zal??n butun surulerini talan ederler. Bu durumu Zal?a iletirler. Zal, ?Zarar? yok, biz de onlar?n çok surulerini talan etmi?tik.? der. Bu sefer du?man gelir, a?iret ya?am?nda en buyuk hakaret olan hareketi yapar ve tum çad?rlar?n iplerini keser. Bunu da Zal?a soylerler. Zal yine ?Zarar? yok. Biz de onlar?n çad?rlar?n? parçalam??t?k.? der. Du?man bir kez daha gelir. Bu sefer k?zlar?na ve kad?nlar?na sark?nt?l?k eder. Bu Zal?a soylenince Zal irkilir. ?Namus ha!? der ve gurzunu ister. ?Kafama bir kaç kez vurun da kafam k?z??s?n.? der. At?n? haz?rlat?r, m?zrak ve gurzunu alarak du?man?n pe?ine du?er ve o ihtiyar haliyle hepsini peri?an eder.

Benim de halk?m olduruldu, i?kence gordu, sakatland?. Hatta i?kenceden ç?ld?ranlar oldu. ?Eh, ne yapal?m? derdim. ?Eskiden beri biz bunlar? goruyoruz.? Fakat sonradan duydum ki halk?m?za bok yediriliyor ve namusuna el uzat?l?yor. ?Benim, atalar?m Zal ve Rustem gibi gurzum yok. Ama ?Verin kalemimi!? dedim ve tovbemi bozarak yazmaya ba?lad?m? (6)

Ya?am? boyunca Turkiye?de, ba?ta Kurt halk? olmak uzere tum halka yap?lan bask?lara ve zulme kar?? geldi. Hiçbir donem sessiz kalmad?. Omru boyunca hep onurlu ya?ad?. ?Ayd?n? misyonunu yerine getirdi.

Apê Musa, dort arkada??yla birlikte etti?i yemine hayat? boyunca sad?k kald??? için 20 Eylul 1992? de kontrgerilla taraf?ndan katledildi...

Apê Musa; bugun, Kurt Halk? ad?na kendinde konu?ma hakk? gorenlere, Kurt halk?n?n gelece?iyle oynayanlara hala ayd?n olmay? o?retiyor... Bugun kendine ayd?n misyonu biçenler Apê Musa?n?n ki?ili?ine, halk?na ba?l?l???na, direngenli?ine ve onurlu ya?am?na bir kez daha donup bakmal?d?r..


--------------------
Mem U Zinin Yüce Aşkı Şahidim Olsunki Dökülen Her Gözyaşımda Seni Biraz Daha Seveceğim Ve Dicle Sebebim Olsunki Sen Umudumun Bitmeyen Türküsu Olarak Kalacaksin...

 

 

 

01.03.2007 16:19:03
        

rose
[Batman&Cizre]Mesaj sayısı : 1183
Giriş sayısı : 164
Toplam P : 120
Üye bilgileri

Çok te?ekkurler payla??m için bu yaz?y? herkesin okumas? laz?m

Ellerine sa?l?k


--------------------
..
01.03.2007 16:38:25
        

rose
[Batman&Cizre]Mesaj sayısı : 1183
Giriş sayısı : 164
Toplam P : 120
Üye bilgileri

Bir numaras?nResimler Sadece üyeler içindir!


--------------------
..
01.03.2007 16:40:02
        

azadiyawelat13
[welatparez]Mesaj sayısı : 298
Giriş sayısı : 216
Toplam P : 0
Üye bilgileri

ben hat?ralar?m?n iki cildinide okudum  bir o kadar huzun bir o kadar umut bir okadar da sitem vard? dersim katliam?ndan tut 49 lara 49 lardan tut 68 lere 68 lerden tut 12 eylule kadar geni? kapsaml? olmasada ozetle kurt bolgelerinde ya?anan cinayetleri ve katliamlar? ele alm??t?r bedduzamandan tut celalet eli bedirxana kadar ?ex saitten bugune gelen butun kurt isyanlar?na ili?kin betimlemeler ve ozetler var.Ape musa derki ben hat?ralar?m? kurtlerin bir tarihi olarak de?erlendiriyorum.Ve bunlar?n herkes taraf?ndan bilinmesini istiyorum.bizde senin an?lar?n? yayg?nla?t?raca??m?za and içiyoruz senin ebediyete goçu?un seni olumluler kervan?na Katmad? Apemin sen olumsuzlerin dunya varoldukça olmeyecek olanlar?n aras?nda yerini ald?n..Sana kur?un s?kan ihanetçi eller o mermiyi sana de?il senin nezdinde demokratik haklar?n kazan?m? için mucadele eden butun kurumlara s?k?lm??t?r Ve  senin goçu?unle birlikte senin intikam?n? almak için and içen milyonlarca kurt genci kendini da?lar?n ?efkatli ve o kadarda gorkemli kollar?na b?rakacakt?r taki kahpe du?man An?t?n? kendi ba?kentlerinde dikene kadar Apemin sen gidince ayd?n diye geçinen asparagasç? zuppeler turedi Demokrasi kisvesi ad? alt?nda fa?izme hizmet eden teslimiyetçiler etrafta cirit atmaya ba?lad? sen de?ilmiydin 49 larda e?i benzeri bulunmayan i?kencelerden geçen ama butun bunlara ra?men kendi de?erlerinden uzakla?mayan sen de?ilmiydin Apemin surgunler ?ehrinde Dertle?ecek dost bulamayan ama butun bu dayatmalara ra?men inand?klar?n u?runa sisteme taviz vermeyen Apemin duy sesimi içim kan a?l?yor seni hat?rlad?kça Teslimiyetçi zihniyete kan kusuyorum and?m?z olsun apemin bu dunya kendini paraya satanlara zindan olacak sen mezar?nda rahat uyu apemin olumsuzler diyar?n?n En onurlu insan?..Seni unutmak ihanettir seni asla unutmayaca??z..


--------------------
Ne Dehaki Takmisim Ne Sultan Suleymani Ne Yasalarini Kaile almisim Ne de vazgeçilmez unsurlarini Ben Asi Daglarin ogluyum Bilmeyenler Bilsin Ne korku Bilirim Ne Yenilgi Ey Dusman bilesin.! Ne Sen Nede senin feristahin Beni Davamdan donduremez Ben Kawanin Séx Séitin Ben Olunceye kadar Direnen Yilmaz savasçilarin Mirasçisiyim Teslimiyet ve Ihanet yazmaz Bizim Kitabimizda Biz Bas Koyduk Bu yola Ya Kellemizi veririz Yada kellenizi aliriz Hersey ozgur olmak için Ya hep birlikte ozgurluk ya hep birlikte Olum....!!!!
01.03.2007 16:48:49
        

azadiyawelat13
[welatparez]Mesaj sayısı : 298
Giriş sayısı : 216
Toplam P : 0
Üye bilgileri
esvet hewal seni çok seviyorum ba?tac?s?n eme?ine sa?l?k..
--------------------
Ne Dehaki Takmisim Ne Sultan Suleymani Ne Yasalarini Kaile almisim Ne de vazgeçilmez unsurlarini Ben Asi Daglarin ogluyum Bilmeyenler Bilsin Ne korku Bilirim Ne Yenilgi Ey Dusman bilesin.! Ne Sen Nede senin feristahin Beni Davamdan donduremez Ben Kawanin Séx Séitin Ben Olunceye kadar Direnen Yilmaz savasçilarin Mirasçisiyim Teslimiyet ve Ihanet yazmaz Bizim Kitabimizda Biz Bas Koyduk Bu yola Ya Kellemizi veririz Yada kellenizi aliriz Hersey ozgur olmak için Ya hep birlikte ozgurluk ya hep birlikte Olum....!!!!
01.03.2007 16:51:41
        

Esvet
[Site Sahibi]Mesaj sayısı : 6348
Giriş sayısı : 6640
Toplam P : 436
Üye bilgileri

rose ve azadiyawelat yorumlar?n?z için çok t?k ederim elimden geldi?ince tarihimize ???k tutan bilginlerimizi tan?tmaya çal??acam sitede

ayr?ca duygular?n içinde t?k ederim azadiya welat


--------------------
Mem U Zinin Yüce Aşkı Şahidim Olsunki Dökülen Her Gözyaşımda Seni Biraz Daha Seveceğim Ve Dicle Sebebim Olsunki Sen Umudumun Bitmeyen Türküsu Olarak Kalacaksin...

 

 

 

01.03.2007 17:01:54
        

azadiyawelat13
[welatparez]Mesaj sayısı : 298
Giriş sayısı : 216
Toplam P : 0
Üye bilgileri

 biz oyle herkese seviyoruzz demeyiz hewalim seviyosak hak etti?i içindir ( Ayr?ca Tarihtir Bir halk?n en temel ta?? tarihi ba?kalar? taraf?ndan yaz?lan halklardan daha talihsiz kimse yoktur der jean paul sartre du?undu?umde bizden talihsiz bir halk?n Daha olmad??na kanaat getirebiliyorum Oderli?in bir sozu vard?r ve beni çok etkiler (insanl?k hiç bir zaman kendine hizmet etmemi?tir) du?undu?umde kurt tarihini ara?t?rd???mda kendi topluluklar?na donuk kollektif bir hizmetleri yoktur! Ne diyeyim bundan sonra olur umuduyla Serkeftin...


--------------------
Ne Dehaki Takmisim Ne Sultan Suleymani Ne Yasalarini Kaile almisim Ne de vazgeçilmez unsurlarini Ben Asi Daglarin ogluyum Bilmeyenler Bilsin Ne korku Bilirim Ne Yenilgi Ey Dusman bilesin.! Ne Sen Nede senin feristahin Beni Davamdan donduremez Ben Kawanin Séx Séitin Ben Olunceye kadar Direnen Yilmaz savasçilarin Mirasçisiyim Teslimiyet ve Ihanet yazmaz Bizim Kitabimizda Biz Bas Koyduk Bu yola Ya Kellemizi veririz Yada kellenizi aliriz Hersey ozgur olmak için Ya hep birlikte ozgurluk ya hep birlikte Olum....!!!!
01.03.2007 18:00:58
        

Esvet
[Site Sahibi]Mesaj sayısı : 6348
Giriş sayısı : 6640
Toplam P : 436
Üye bilgileri

Al?nt? Orijinali : azadiyawelat13
 biz oyle herkese seviyoruzz demeyiz hewalim seviyosak hak etti?i içindir ( Ayr?ca Tarihtir Bir halk?n en temel ta?? tarihi ba?kalar? taraf?ndan yaz?lan halklardan daha talihsiz kimse yoktur der jean paul sartre du?undu?umde bizden talihsiz bir halk?n Daha olmad??na kanaat getirebiliyorum Oderli?in bir sozu vard?r ve beni çok etkiler (insanl?k hiç bir zaman kendine hizmet etmemi?tir) du?


 eyvallah saol azadiyawelat sizin sevginiz kazand?ysam ne mutlu bana

sayg?lar sunar?m


--------------------
Mem U Zinin Yüce Aşkı Şahidim Olsunki Dökülen Her Gözyaşımda Seni Biraz Daha Seveceğim Ve Dicle Sebebim Olsunki Sen Umudumun Bitmeyen Türküsu Olarak Kalacaksin...

 

 

 

01.03.2007 18:38:31
        

azadiyawelat13
[welatparez]Mesaj sayısı : 298
Giriş sayısı : 216
Toplam P : 0
Üye bilgileri
sayg? bizden esvet hewal varolas?n..Kendini Bilen insan heryerde kendini belli eder sende onlardan birisin hewal
--------------------
Ne Dehaki Takmisim Ne Sultan Suleymani Ne Yasalarini Kaile almisim Ne de vazgeçilmez unsurlarini Ben Asi Daglarin ogluyum Bilmeyenler Bilsin Ne korku Bilirim Ne Yenilgi Ey Dusman bilesin.! Ne Sen Nede senin feristahin Beni Davamdan donduremez Ben Kawanin Séx Séitin Ben Olunceye kadar Direnen Yilmaz savasçilarin Mirasçisiyim Teslimiyet ve Ihanet yazmaz Bizim Kitabimizda Biz Bas Koyduk Bu yola Ya Kellemizi veririz Yada kellenizi aliriz Hersey ozgur olmak için Ya hep birlikte ozgurluk ya hep birlikte Olum....!!!!
01.03.2007 20:08:59
        

rose
[Batman&Cizre]Mesaj sayısı : 1183
Giriş sayısı : 164
Toplam P : 120
Üye bilgileri

Bende hat?ral?m kitap'?n? okumak istiyorum ama her yerde bulunmuyor malesef bu tur kitaplar ama Yas tutan tarih(33 kur?un) bu kitapta çok etkileyici we kurtlere yap?lan haks?zl?klar,katliamlardan bahsediyor olaylar bizzat ya?ayan ki?ilerin dilinden anlat?l?yor.

Eswet abi gerçekten çok guzel bir konu açmi?ssin..


--------------------
..
02.03.2007 12:27:18
        

[1] 2
     

Forum son 10 K. & Benzer K.
Açan
Forum istatistikleri
Tum Yonleriyle BESIKTAS.....
ferxuzat
Tum Yonleriyle Mehmet Uzun..
Esvet
Tum Yonleriyle Ape Musa/Musa Anter..
Esvet
Silopi ?lçesi Tum Yonleriyle Direk ?zle..
Esvet
Beytu??ebap Tum Yonleriyle Direk ?zle..
Esvet
Forumdaki 17 Kategoride 129 Forum var, Bu forumlara açılan 6242 Konuya 24404 Cevap yazıldı..
Üye :  Misafir : 8 Toplam : 8 Rekor :
Aktif Üyeler  Aktif üye yok..
Genel Sorumlu - Yönetici - Forum Yöneticisi - Editör - VIP Üye
İyiki Doğdunuz Nice yıllara.. » ozcanng , » faruk4747 , » karstube , » ebelhard , » mahsunn , » asi_73 , » mazlum_dogan , » suskunx , » by_mavi , » berkay0121 , » lopermo , » carisma3573 , » semoo , » mahsumcan , » kece21 , » torolo , » sahinbaysoy , » xeroo , » hakanozyer , » truva , » KaRaDaVuT , 

2006 © Copyright Cizrelim.com [Cizre Kültür Ve Haber Sitesi Cizre Haberleri]
Website motorumuz © 2007 AspSitem CizReLi
Bu sayfa: 0,69 saniyede yorumlandı.